[Pdf or ebook] Iridium (Costa Oeste) Author victoriart.co.uk

review Iridium (Costa Oeste)

Iridium é unha historia de amor Ou é unha historia de discriminacións e inxustizas Ou é unha historia sobre a amizade máis aló das dificultades Ou é unha historia sobre unha raíña do Instagram e un malote moi malo Esta novela conta a historia de Iris unha rapaza ue cursa primeiro de bacharelato e ue coma.

review Ð eBook, ePUB or Kindle PDF Õ victoriart.co.uk

 Iridium (Costa Oeste)

Tantas e tantos do seu tempo uere vivir a vida con intensidade Pero Iris ten ademais unha discapacidade froito dun accidente de tráfico ue lle deixa secuelas importantes É unha raíña do Instagram onde ten milleiros de seguidores en todo o mundo Seareiros ue ignoran o ue lle pasa e ue se o soubesen igual non.

victoriart.co.uk Õ 8 download

A uererían tanto É pois unha novela de denuncia da hipocrisía de moitos “normais” ue desprezan a todas e a todos os ue son diferentes Mais sobre todo Iridium conta unha historia de amor Porue todas e todos independentemente do ue nos suceda sentimos igual E Iris sente e goza e chora e ri e sofre coma calue.